TEAMiSANDNES
Tilbake
TEAMiSANDNES

Viktig å jobbe i team, også for individuelle prestasjoner

Publisert: 13.12.2016 08:52
Landslaget har klare felles målsettinger og jobber sammen i team for å nå disse. Hovedmålsettingen er brutt opp med flere delmål underveis, som f.eks. å gå fortere i bakker, skyte bedre etc. Teamet drar i samme retning og pusher hverandre til å yte maksimalt.

Denne arbeidsmodellen, å jobbe som «et lag», er en fin modell å ta med seg inn i arbeidslivet eller for å nå personlige målsettinger  f.eks. å trene seg til bedre form.

Som et lag blir vi enda sterkere, også enkeltvis!

 

Share in social media: